روش باطل کردن چشم زخم


چند روش چشم زخم را در همینجا میگم تا همه یاد بگیرن چون خیلی امیل در این مورد هم شده 
یک تخم مرغ محلی بگیرید که سالم باشد.۲ تا سکه بردارید و در دو طرف تخم مرق قرار بدید طوری که با دو انگشت دو طرف تخم مرغ را بگیرید.قبل از انجام این کار یک کاغذ بردارید و نام هر کسی که میشناسید را در آن کاغذ بنویسید.در پایان مداد را برداشته و نام تک تک افرادی که بلند نام میبرید یک نقطه در روی تخم مرغ بکشید.اسم هر کسی که نام بردید و او اگر شما را چشم زد در همان لحظه تخم مرغ میترکد.(فقط محکم تخم مرغ را فشار ندید.خیلی آرام نگهش دارید.اگر تخم مرغ کاملا ترکید.این نشاندهنده این است که چشم زخم جدید  و در همین ایام بوده.اگر تخم مرغ در همان لحظه ترک گرفت نشان دهنده این است که چشم زخم قدیمی بوده.)و در پایان دوتا سکه را صدقه کرده و پوست تخم مرغ را با اسفند دود کنید.

اگر در مکانی در جمعی قرار دارید و احساس کردید به شما چشم زدند یه بهانه بیاورید و کاری کنید که جمع بلند صلوات بفرستند.هر کسی که چشم به شما زد در همان لحضه اگر صلوات بفرستد چشم زخم او باطل شده و تا پایان جلسه هیچ اثری ندارد.و وقتی که منزل رفتیت سریع یک اسفند دود کرده و چند سکه صدقه کنید.

اگر میتوانید یک سنگ فیزوزه اصل هم همیشه همراه شما باشد.اگر در رکاب انگشتر قرار دهید که خیلی بهتر است .چون باید در دید همه باشد.

در ضمن تا یادم نرفته این مطلب رو هم بیان کنم که خیلی ها اشتباها به جای  دود کردن اسفند, گلپر دود میکنند.

دود کردن و اتش زدن گلپر کار درستی نیست و گناه  هم مرتکب میشوید.

اگر دقت کرده باشید در داخل هر برگ گلپر نام الله حک شده و شما با سوزاندن گلپر هم نحسی و هم  شر در زندگیتان به وجود میآورید.گلپر را بیشتر آرد میکنند و در بعضی غذاها میریزند و میخورند که برای شفای مریضی مناسب است.و یا در آب جوش قرار میدهند با کمی نبات برای شفای بیمار به او میخورانند.دیگر برای دود کردن و آتش زدن نیست.

اگر هر جا در مجلس یا در منزلی دیدید که گلپر دود میکنند جلوی آنها را بگیرید و برایشان توضیح دهید.شما باید اسفند دود  کنید نه گلپر.

یا حق

 

 منبع:
http://inapply.com